Albuesmerter og osteopati

Nu har jeg været i udlandet i så mange år, at jeg er ikke længere, er helt opdateret med de debatter, som hersker i Danmark. Jeg er heller ikke helt med, hvad angår ændringer i uddannelsessystemerne eller sundhedspolitikken. Jo selvfølgelig har jeg læst om diverse skandaler om banker, der hvidvasker penge eller om politikere, der tager på dyre rejser for skatteborgernes penge. Jeg har da også set ”Borgen” via online streaming. Men du ved alle de der ting, som sker, og som ikke bliver omtalt særligt meget i medierne, men som bare indføres og bliver til hverdag, har jeg ikke følt eller lagt mærke til. Heller ikke når jeg bare har været på besøg. Mine søskende har heller ikke skrevet til mig om dem. De lægger måske heller ikke mærke til, at de er sket. Netop fordi de har levet igennem de forandringer, og de bare er en selvfølgelig del af deres hverdag.

Andre behandlinger

Jeg skriver det her, fordi jeg har opdaget, at man i Danmark i dag er meget mere åben over for andre behandlingsmetoder til problemer – fysiske og psykiske – end man, var for bare 15 år siden. Der er ligesom meget mere fokus på holistiske tilgange i behandlingerne. Man plukker ikke bare problemet ud og behandler det. Nej. Mit indtryk er, at man er meget mere opmærksom på, at tingene hænger sammen. Hvad mener jeg? Ja, et eksempel kan måske hjælpe til at forklare dig, hvad jeg mener:

Stærke albuesmerter

Hvis vi nu siger, at jeg lider af stærke albuesmerter. Så ville – i ’gamle’ dage – en fysioterapeut sikkert have sagt til mig, at jeg skal hvile armen og så langsomt genoptræne den, så musklerne bliver brugt rigtigt. I dag, så siger fysioterapeuten nok, også det. Men han siger også, at mine albuesmerter helt sikkert også er skyld i den hovedpine, som jeg også får en gang imellem. Han vil forklare mig, at min albue ikke er et isoleret led. Han vil fortælle mig, at albuen, skulderen og nakken hænger sammen og udgør et system. Og det skal behandles som et system. Man kan ikke isolere en smerte til et enkelt led. Det kan godt være, at jeg isolerer det, fordi det er der, min smerte er stærkest. Men i virkeligheden kan man ikke isolere det. Giver det mening?

Holistisk tilgang

Det er det, jeg mener med holistisk tilgang til behandling. Har jeg albuesmerter, der minder om de smerter, som jeg havde, da jeg fik en tennisalbue, så kan de være årsag til, at jeg også får hovedpine en gang imellem, fordi skelettets knogler hænger sammen med sener og muskler.

Jeg synes, at jeg kan se den her helhedsomfattende tilgang til behandling på flere forskellige sites, jeg har besøgt. Fx var jeg i færd med at lede efter osteopati København & Valby forleden, fordi jeg kommer til København i næste uge. Vil benytte chancen til at komme til en behandler, der taler mit eget sprog. Og jeg fandt også et par klinikker, hvor de netop taler om, at man skal behandle smerter i fx nakken ved også at kigge på ryggen og armene.