Kursus i præsentation

Hvorfor er der så mange mennesker, der tager på kursus i præsentationsteknik? Det undrer dig. Og det har undret dig i lang tid. Jeg kan oplyse dig om, at der er mindst to meget vigtige grunde til, at de gør det. Der kan være andre grunde. Men her får du en forklaring på, hvad de to vigtigste grunde er. De hænger på en eller anden uforklarlig vis sammen.

Generthed

Den første er, at rigtigt mange af os faktisk er meget generte. Vi bryder os ikke om at skulle tale til en stor forsamling ukendte mennesker. Vi bliver nervøse. Vi kommer til at ryste. Måske får vi endda hjertebanken. Er det stress? Ja, det er en form for stress. Det er nervøsitet. Og det er en ubevidst erkendelse af, at vi ikke slår helt til – tror vi.

Vi skal vide, at vi er gode nok. Og det kan være svært at overbevise sig selv om, når du står overfor en skare ukendte mennesker, der vil vide, hvad du har på hjerte. Et kursus i præsentationsteknik kan hjælpe os med at bekæmpe genertheden og nervøsiteten, så vi rent faktisk fortæller vores lyttere, hvad vi gerne vil have, de skal vide.

Tale til en større gruppe

Den anden grund er, at vi måske meget har lidt erfaring med at tale til mange mennesker – og derfor har vi svært ved at strukturere vores oplæg på en måde, som både gør det klart, hvad vi mener, og som er forståeligt for alle, der lytter. Det er ikke nemt at få en besked eller et budskab præsenteret på en måde, så alle forstår den. Der skal arbejdes med ord. Det nytter ikke, at du taler med svære fagudtryk. Du ved ikke, om der sidder et menneske, der ikke kender fagterminologien. Det kan du selvfølgelig bare antage – eller være ligeglad med. Men tænker du ikke over dit ordvalg, så kan du være ret sikker på, at mange tilhørere vil falde fra under dit oplæg.

Opbygning af budskabet

Det handler også om at få bygget dit budskab op. Du må fortælle om baggrunden. Du må fortælle lidt om teorierne bagved dine analyser. Du skal fortælle om metoden, du brugte i analysen. Og du skal selvfølgelig vægte at fortælle om resultaterne eller konklusionerne. Og her skal du være meget forsigtig: Du skal måske ikke fortælle så meget om teorierne, som du har bygget din analyse på. Du skal måske fortælle meget mere om metoden og om konklusionerne.

Det skal du vurdere – og her skal du være opmærksom på, hvem din målgruppe er: Er det teoretikere, der har stor erfaring indenfor feltet? Eller er det et almindeligt, men interesseret publikum? Dette vil et kursus i præsentationsteknik kunne hjælpe dig med at finde svar på. Du får med andre ord værktøj til både at strukturere din præsentation på en logisk og klar måde, samtidigt med at du får praktiske instrumenter, du kan bruge til at komme over din generthed og følelse af at være utilstrækkelig.

At et kursus i præsentationsteknik så også kan give dig en masse andre tips og tricks til at holde bedre og konstruktive oplæg er en helt tredje grund til, at mange følger den slags kurser. Mere information her.